BLI MEDLEM!

Bild: Leicester lamm

Välkommen att bli medlem i  

SVENSKA LEICESTERFÅRFÖRENINGEN  

När svenska fåravlare på -80 talet upptäckte de unika möjligheterna att på leicesterfåret producera vita pälsskinn av körsnärskvalitet påbörjades även ett riksomfattande samarbete mellan besättningarna. Året 1984 bildades rasföreningen Svenska Leicesterfårföreningen, en av landets äldsta rasföreningar med ett 90-tal medlemmar.

Föreningens syfte är att främja utvecklingen av leicesterfåret genom kontrollerat avelsarbete, forskning och verkandet för en ansvarsfull livdjurshandel.

Till stöd för forskningsinsatser för gynnande av rasen finns Elsie Gröntofts minnesfond. Hon var en ledargestalt och initiativtagare i bildandet och verksamheten av rasföreningen.

Föreningen arbetar främst med att skapa kontakt mellan medlemmarna vid medlemsträffar, utbildningar och genom medlemstidningen Bulletinen och den egna hemsidan. En ökning av antal renrasiga leicesterdjur och info mellan medlemmar om utbud av bra aveldjur genom livdjurslistan är också en viktig uppgift.

Det gemensamma avelsarbetet utgår i hög grad från besättningarnas deltagande i fårkontrollen. Gårdsmönstringen är mycket viktig för att få ett likformigt underlag för avelsbedömningarna.

I föreningen finns en rekommenderad mönstrare som besöker många besättningar varje sommar.

 

Medlemsavgift (1 juni-2023 - 31 maj-2024) är 300 kronor samt 200 kr för ytterligare familjemedlem        

INSÄTTES på bankgiro 238-9203 (glöm ej namn, adress o telefonnummer)

Medlemsansökan / Formulär  

Tillsvidare ber vi dig att skriva ett mejl til oss för registrering mm Skicka mejl till magnus.grontoft@icloud.com. Ditt mejl skall innehålla följande uppgifter: Namn, adress, telefon samt aktuell e-postadress (för att komma med på prenumerationsutskick, nyhetsbrev mm) Dessutom vg ange: besättningsnummer, antal får av renrasig leicester