Här kan du ladda ner aktuell seminkatalog

Baggarnas härstamningsbevis och riksbedömningsprotokoll finns här.

Viktiga datum för seminerande besättningar, läs här.

Beställningssedlar finns här.