Minnesfond

Bild: Lamm vid solnedgång....

Ledamöter i Elsie Gröntofts Minnesfond


Otto Gröntoft Jr            

Birgit Sturesson, för Leicesterfårföreningens styrelse            

Jonas Karlsson, Fårkontrollen

Elsie Gröntofts Minnesfond


Avskrift ur Bulletinen NR 2/1987 Sid 15.

Stadgar reviderade och med tillägg antagna vid årsmötet den 26 juli 2008, i Öregrund                     

”Elsie Gröntofts Minnesfond för Leicesterfåravelns främjande”

Fonden bildades vid Svenska Leicesterföreningens årsmöte 1986 till minne av föreningens initiativtagare och första ordförande.

Stadgar beslutade av Svenska Leicesterföreningens årsmöte 1987

§ 1

Fondens ändamål är att stödja leicesterfåravelns utveckling genom såväl praktiska försök som vetenskapliga undersökningar.   Detta sker genom

  • praktiska försök
  • vetenskapliga undersökningar
  • utbildning av föreningsmedlemmar
  • import eller export av sperma eller livdjur
  • utåtriktade aktiviteter för leicesterrasen och av Svenska Leicesterfårföreningen

§ 2

Fondens medel disponeras av Svenska leicesterföreningens styrelse, som utdelar tillgängliga medel, i regel en gång per år, efter handläggning och yttrande från fondens nämnd.

§ 3

Fondens nämnd utgörs av tre ledamöter valda av årsmötet för en mandatperiod på tre år. Ett nära samarbete mellan fondens nämnd och rådet för Stiftelsen Svensk Fårforskning bör eftersträvas.

§ 4

Fondens räkenskapsår omfattar samma tid som Svenska Leicesterföreningens. Granskning av fondens förvaltning sker årligen av föreningens revisorer.

§ 5

Om Svenska Leicesterföreningen upplöses, skall fondens tillgångar förvaltas av Stiftelsen Svensk Fårforskning.

§ 6

Ovanstående stadgar bör gälla under en försöksperiod på tre år för att därefter kunna tas upp till granskning och eventuella förändringar.

Enligt uppdrag 2/4 -1987

Maken Otto Gröntoft

Ändringar har framtagits av sonen Otto Gröntoft  (S K i Elsie Gröntofts minnesfonds nämnd 2008)