SKINNSTÄMPEL, Svenska leicesterskinn (gäller endast medlemmar) 

Vid årsmötet gavs styrelsen i uppdrag att undersöka frågan om skinnstämpel för leicesterskinn. Vid telefonkontakt med Stämpelfabrik AB i Linköping fick jag följande uppgifter. Jag frågade om pris på en stämpel med text Svenskt Leicesterfårskinn och vår förenings logotyp etc. Några av er kanske vill ha gård-snamnet och webbadress också men pris på det frågade jag inte om.

För en stämpel för skinn och läder och enbart text är priset ca 5-600 kr/st. Den speciella stämpeldynan med färg kostar 360 kr, för logotyp 200 kr. Priserna är vad jag tror exklusive moms. Stämpelfabriken gör stämplar till Donnia Skinn AB och är av hög kvalité. De av er som är intresserade av skinnstämpel får beställa själva. Tillgång till vår logotyp på stämpel gäller bara om man är medlem i föreningen. Vi är måna om att stämpel bara ska användas på fina skinn från leicesterfår.

Vill du veta mer är telefon till Stämpelfa-briken AB i Linköping tel. 013-475 98 11, till hemsidan www.stampelfabriken.se Hör gärna av dig till mig så ska jag ordna tillgång till rasföreningens logotyp.

//ordf. Birgit S.

birgit@agropd.se