Köpes

 

Köpa 2 riksbedömda baggar

 
Vi önskar köpa 2 leicesterbaggar under september 2024. Vi önskar att de är riksbedömda med minst helhet 3 och att de är maedi och fotrötefria. Det går även bra med äldre baggar som är riksbedömda.
Vi som är på jakt efter baggar är Graute Gård, 070-4712999 eller info@grautegard.se.
 

 

 
 
 

Förtydligande gällande ansökan

``inköp icke-ekologiska uppfödda djur till ekologiska besättningar´´

 

* Man måste innan ansökan först kolla i OrganicXLivestock om det finns passande ekologiska djur där.

I så fall ska man välja de ekologiska djuren framför de icke-ekologiska. Men om inga djur passar där måste du ansöka hos Statens Jordbruksverk om dispans att få köpa konventionellt uppfött djur. Då måste du motivera varför ex:släktskap, vill ha avelsframsteg m.m.

 

* Tillståndet gäller per kalenderår

 

*  Tillståndet är inte bundet till specifika individer. Man behöver inte specificera från vilken/vilka besättningar man tänkt köpa djur ifrån.

 

*  Man kan söka tillstånd för båda könen i samma ansökan. Gäller även inköp av lammm.

 

*  Kostnad: Jordbruksverket tar 1400 Kr. Om man önskar faktura är faktureringskostnaden 150 kr.

 

*  Detta gäller även inköp av utsäde, konventionellt odlat.

 

*  Skicka in din ansökan i god tid!!