Inbjudan Skinn-SM 26 februari 2023 på

Badhotellet i Tranås 

 Kallelse kan laddas ner här

  Lördag 25 februari
kl 14.00 inledning
  ”Avelsvärdering - fördelar och utmaningar” - Jan-Åke Eriksson från Växa
  “Aktuell information om parasitresistens” - Katarina Gustafsson från Gård & Djurhälsan
  Panel med korta inlägg om avelstankar
  Kaffe och gruppdiskussioner
  Samling och summering
  Presentation av kvällens middag av Badhotellets kock samt Mattias Dernelid, engagerad i Exceptionell råvara
   
kl 19.30 Middag
   
  Söndag 26 februari
kl 09.00 Registrering
  Utställning av skinn och produkter
  Publikens röstning
  Seminarier
  Sammanfattning av säsongen från berederierna
  Domarna har ordet
  Prisutdelning
  Skinnmingel med protokoll
kl 15.00 Avslutning och kaffe

 

Skinnpremiering – utställare – miniseminarier

Grävelsta gård och Wästanå gård delar med sig av sin kunskap
Tackakött som Exceptionell råvara – Mattias Dernelid


Kostnad anmälan gör här
Lördag 25 feb: Seminarier, kaffe och middag 450 kr
Söndag 26 feb: Skinnpremiering, kaffe, lunch och kaffe 400 kr


Skinn till bedömning
Samtliga klasser: Avgift per skinn/produkt 80 kr
Faktureras efter anmälan.
Frågor: Lina 070-2213231


Efter programmet inbjuds deltagarna att besöka AB Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn AB.


Varmt välkomna att delta!


Bokning av boende på Badhotellet 0140-46200 ange Skinn-SM för rabatt

 

Skinnen 


Anmälan skall vara inne senast 12 februari 2023

  • Skinnen skall komma av egen uppfödning och vara hemkomna efter skinn-SM 2022.
  • Produkten skall vara eget hantverk och bestå i huvudsak av får eller lammskinn.
  • Du ska vara medlem i Gotlandsfårsföreningen(Grå/vita skinn) och/eller Leicesterfårsföreningen(vita skinn). 

 

INLÄMNING AV TÄVLINGSSKINN/PRODUKT   

Skinn och produkter lämnas eller skickas till AB Tranås Skinnberedning, Kanalgatan 4, 573 28 Tranås alt. lämnas eller skickas med Postpaket till Donnia Skinn AB, Sommavägen 17, 573 41 Tranås.

Skicka godset spårbart, kontrollera att paketet kommit fram.

 

Skinnen/produkten ska vara framme hos berederierna senast måndag den 20 februari

och emballaget måste vara tydligt märkt ”SKINN-SM”.

Som bekräftelse på anmälan får du via mail en följesedel som skall packas tillsammans med skinnen.

Skinn, produkter, protokoll och eventuellt priser skickas efter avslutad bedömning åter via berederierna.

 

Alla kostnader faktureras.

Frågor 0702213231 Lina

 

Att välja vita skinn

 

KLASSER 

1-3: Grå plädklippta skinn

Max 3 skinn per besättning.

Vilken klass (ljusgrå, grå eller mörkgrå) skinnen skall tävla i, föreslås av deltagaren men premieringskommittén och domarna har rätt att ändra.

4: Grå pälsklippta skinn 15-22 mm (utdragen lock) Max 2 skinn per besättning.
5: Vita plädklippta skinn Max 2 skinn per besättning.
6: Vita pälsklippta skinn 15-22 mm (utdragen lock) Max 2 skinn per besättning.
7: Publikens favorit mattskinn

Max 1 skinn per besättning.

Skinnen ska vara oklippta och ofärgade.

8: Publikens favorit vuxna djur

Max 1 skinn per besättning.

Skinnen ska komma från får som är minst 18 månader gamla vid slakt. Skinnen kan vara av valfri hårlängd, men ska vara ofärgade.

 

9: Publikens favorit produkt

Max 2 produkter per besättning. Ska bestå i huvudsak av skinn och gärna vara ”nytänkande”. Utses av publiken. Skinnerskorna delar ut ett hederspris i klassen.
10: Publikens favorit grå plädskinn

Utses av publiken i klass 1-3.

11: Publikens favorit grå pälsskinn Utses av publiken bland deltagare i klass 4.
12: Publikens favorit, vita skinn Utses av publiken bland deltagare i klass 5 och klass 6.
13: Bästa besättning, Grå skinn Utses bland deltagare i klass 1-4. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3 skinn.
14: Bästa besättning, Vita skinn Utses bland deltagare i klass 5-6. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3 skinn.
 

                 

 Regler 2023

 

       Guldsponsorer Skinn-SM

Agria 

              Donnia Skinn AB               

                         Margareta Trägårdh skogsförvaltning  

Tranås Skinnberedning  AB

Silversponsorer

Knarrhult

Rais AB 

Vidilab

Fårgårdar 

Ateljé Guldtackan – www.ateljeguldtackan.se

Avans Gårdsbutik - www.avansgardsbutik.se 

Flöje Gård - 0730463587

Graute - www.grautegard.se

Gräsljunga Gård - www.grasljunga.se

Koppartorp - www.koppartorp.nu

Lindholmen – www.lindholmengard.se

Locktorp´s fårgård – www.locktorp.se

LyckeLamm – www.lyckelamm.se 

Medeltorps fårgård - 0705335321 

Norra Apleröds Fårgård – www.norraaplerodsfargard.dinstudio.se

Näs Gårdsbutik och Café - www.nastorplamm.se

Orremåla Gård - 0705461946

Passatorp – www.passatorp.se

Rommunds Fårgård - www.gotlandslamm.se

Sindarve lammgård - www.gotlandsheep.se

Sätersborg - www.satersborg.se 

Torans Fårgård – www.toran.se

Övriga sponsorer

Baggauktion Jönköping

Baggauktion Mälardalen

Båvens spinnhus AB

Christine Tallberg

Gotlands fåravelsförening

Siltbergs smide 

Skinnerskorna

Skinnriket Gotland

Svenska fåravelsförbundet

Svenska lantmännen

Ödins garveri

Leicesterfårföreningen

Gotlandsfårsföreningen

Elinor Eng

Mystens gård