En av tackorna som lämnat embryo och vars embryo är inlagda hos några Svenska uppförade. Tackan heter 193 och kommer från Brenton Heazlewood i Tasmanien 

 

 

KALENDER

 

Nyhet!

Det finns möjligheter att täckna sig för embryo år 2019 för att bredda det svenska leicesterfårets genetiska bas 

 

2019-02-25

FÅRÅRET

2019-02-25

 

 

Feb

Skinn-SM 23-24 februari 2019

Mars

Fårfest i Kil 1-3 mars 2019

Maj

Fåravelsförbundets stämma 2019

Juli   

Hjälp med mönstringen

Årsmöte 2019  

Augusti  

Riksbedömningsplan

September  

Baggauktion Linköping

Baggauktion Jönköping 21/9  

Baggauktion Uppsala

Baggauktion Gotland 28/9

 

 

 

Ett glänsande förslag !

Vårt unika svenska

L E I C E S T E R F Å R

- det svenska, unika, vita pälsfåret.  

Ett snabbväxande, medeltungt köttfår som dessutom producerar glänsande vita pälsskinn eller lång härlig gobelängull.

Ett lättskött och sunt får som klarar varierande miljöbetingelser i hela landet.

Passar både i renrasig produktion och för korsningsändamål.  

De 2 första ET bagglammen efter Tasmanska Leicester linjer är nu födda på Locktorp´s fårgård den 19/3 efter kombinationen tacka 166/15 Melton Park och bagge 45/15 Melton Park

ET-lammen ser jätte fina ut i pälsen så här långt... 

Resultat skinn-SM 2019 Vita-klasser

Seminkatalog2018

 

NYHETSNOTISER 

SM i Skinn i Tranås den 23-24 februari, var ett trevligt och innehållsrikt arrangemang. På lördagen var det seminarier kring trasiga skinn och hur de kan tas tillvara. Föredrag av Ohlssons frö om fröblandningar till lamm. Man diskuterade också problemen med narvskador bland vissa fårraser, där framförallt skinn från Gottlandsfår är drabbat. En undersökning har initierats. 

Fårfesten i Kil den 1-3 mars blev en succé. Extremt mycket folk. Kö på fredag från järnvägsstationen till skolan! Maten i restaurangen slut vid 2-tiden – det var beräknat till hela helgen. Trångt så man knappt kunde se något. Busslaster med folk och många trevliga samtal med fårvänner – kul men vi var helt slut efter detta arrangemang. 

Västar med Leicesterfårföreningens logga Föreningen har haft problem med leveranser av våra västar med Leicesterfårföreningens logga. Göran N. har varit i kontakt med firman och västarna skall nu vara levererade. 

Försäljning av embryon Styrelsen diskuterade hur vi skall sälja fler embryon under 2019. Följande föreslogs:

- Annons i nätupplagan av Fårtidningen.

- Reportage efter lamningen i Fårskötsel.

Vi hoppas naturligtvis att lamningen skall gå bra och att fler inom föreningen vill pröva detta nya och spännande tillskott till vår ras. 

Ny teknik inom fårnäringen Ännu har vi inte fått besked om medel från Jordbruksverket, men vi har haft det andra mötet i projektet tillsammans med utvecklarna på Vreta Kluster (Östra Sveriges lantbrukscenter) och Hanna Forsgren från Östgötalamm. Vi går vidare med att prioritera de viktigaste områdena (återkommer om detta) samt göra en litteraturöversikt. Mycket görs t.ex. i Australien. Även om många besättningar där utgörs av tusentals djur, så är tekniken densamma, se t.ex. agric.wa.gov.au/sheeptech 

Bulletinen planeras utkomma i slutet av mars eller början av april. 

Embryon Rapporterna från embryoinläggningen börjar nu komma och är mycket positiva. Den första medlemmen som scannat sina djur hade åtta av elva tackor blivit dräktiga. Övriga väntar på resultaten, men bara enstaka tackor har löpt om. Se bilder från inläggningen här läs mer om embryoprojektet här.

Föreningsblad från Tasmanien Vi har fått ett trevligt föreningsblad från vår systerförening på Tasmanien, där våra embryon kommer ifrån. Ladda ner och läs nyhetsbladet från  http://englishleicester.org.au/lowdown_2018.pdf  

200 miljoner till sensorer, digitalteknik och artificiell intelligens i Östergötland Universitetet i Linköping har fått 200 miljoner för utveckling av digital teknik inom lantbruket. Leicesterfårföreningen har lämnat in en egen ansökan till Jordbruksverket (fast en betydligt mindre summa) men samarbete har redan etablerats och vi har första mötet den 18 januari. Se mer här  

Leicesterbagge Balsta Hero har tappats, det finns semindoser att köpa från Svenska fåravelsförbundet 

Ni som säljer livdjur skänk ett års medlemsavgift till de nya djurägarna som då blir medlemmar i Leisceterfårsföreningen för endast 200 kr, kontakta kassören i föreningen.