Embryoinläggning den 31 oktober 2018 hos Lawrence Heathman

Tackorna väntar på sin tur

Tackorna klipps på magen

Tackorna kontrolleras så att de är i rätt tid innan inläggningen

 

Tackorna vänds tillbaka innan de får gå ut till hästtransporten