Kallelse till

Svenska leicesterfårföreningens årsmöte 2019

Mötet hålls den 3-5 augusti