INBJUDAN TILL SKINN-SM  ​2017

(söndag, Parkhallen, Tranås)

När: Söndag den 12 mars 2017

 

Var: Parkhallen, Gillesgatan 2, 573 35 Tranås, Latitud, Longitud: 58°2’0.8"N 14°58’57.3"E

 

Program söndag

09.30          Registrering och kaffe

10.30          Utställning av skinn och produkter. Publikens röstning börjar

12.00          Röstningen avslutas

12.00          Lunch

13.00          Sammanfattning av säsongen från berederierna 13.15          Domarna har ordet

13.30          Prisutdelning

14.30          Skinnmingel med protokoll

15.00          Avslutning, kaffe och utlämning av skinn

 

Efter premieringen inbjuds deltagarna besöka AB Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn AB.

 

Anmälan

Görs till Jannike Voest via mail hemmor@tele2.se senast fredag 1 mars.

 

Betalning

Bankgiro 5468-0772 Gotlandsfårsföreningen, ange vad betalningen avser.

 

Skinn till bedömning

Klass 1, 2, 3 och 4 som bedöms av domare: 50 kr/skinn

Klass 9, 10 och 11 där publiken röstar: 20 kr per skinn/produkt

 

Deltagande

Hela helgen 11-12/3: 700 kr för 3 kaffe, seminarier, buffé och lunch.

Lördag 11/3: 510 kr för kaffe, seminarier och buffé. Endast kaffe och seminarier 270 kr.

Söndag 12/3: 210 kr för 2 kaffe och lunch.                                                              Priserna är inklusive moms

 

Tävlingsskinnen lämnas till Tranås Skinnberedning eller Donnia Skinn. Märk insända paket med "Skinnpremieringen". Anmäl namn, antal skinn/produkter och tävlingsklasser till Jannike Voest. Deltagarregler finns på www.silverlock.se.

 

För övriga frågor kontakta Cecilia Wackerberg cecilia.wackerberg@gmail.com.

 

varmt välkomna!

 

Arrangör: Gotlandsfårsföreningen

 

 

Regler för deltagande i skinnpremieringen 2017

 

Tänker du delta med skinn eller produkt i årets skinnpremiering?  Följande  regler gäller:

• Skinnen skall komma från egen uppfödning av lamm och vara beredda under säsongen 2016-2017

• Produkten skall i huvudsak komma från får- eller lammskinn  och vara egen produktion.

• Du ska vara medlem i Gotlandsfårsföreningen

 

Inlämning av tävlingsskinn/produkt:

 

Alternativ 1:

Skinnen/produkten lämnas eller skickas till AB Tranås Skinnberedning, Kanalgatan 4, 573 28 Tranås

Alternativ 2:

Skinnen/produkten lämnas eller skickas med Postpaket till Donnia Skinn AB, Sommavägen 17, 573 41 Tranås.

I båda alternativen gäller att skinnen/produkten ska vara framme hos berederierna senast onsdagen den 1 mars och Emballaget måste vara tydligt märkt "SKINN - SM"

Bifoga uppgifter om namn, adress, telefonnummer samt i vilka klasser respektive skinn ska tävla. Se  anmälningsblankett nedan eller hämta den från Silverlocks hemsida www.silverlock.se

Anmälningsblankett (word) Anmälningsblankett (pdf) 

Om du enbart deltar med skinn/produkt i klass 9, 10 eller 11 (se  nedan), kan du anmäla och därefter överlämna  senast kl. 09.30 utställningsdagen.

 

OBS att anmälan om personligt deltagande under seminarie- och utställningsdagen samt antalet skinn/produkt som insänds, ska anmälas till föreningens kassör Jannike Voest . Mail: hemmor@tele2.se senast 1 mars.

• Ej avhämtade skinn efter premieringens slut, återsänds mot portförskott om inget annat överenskommits.

 

Klasser:

1: Grå plädklippta skinn

Max antal skinn per besättning: 3

Klass 1  delas upp i tre färgnyanser, ljusa grå skinn, grå skinn och mörka grå skinn. Vinnare kommer att utses inom varje  färggrupp, om tillräckligt antal skinn är bedömda. Skinnpremieringskommittén avgör inom vilken färgnyans skinnen skall bedömas.

 

2: Grå pälsklippta skinn

Max antal skinn per besättning:   2

 

3: Vita plädklippta skinn

Max antal skinn per besättning:   2

 

4: Vita pälsklippta skinn

Max antal skinn per besättning: 2

 

5: Bästa besättning, Grå skinn

Utses bland deltagare  i klass 1 och 2. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3 skinn.

 

6: Bästa besättning, Vita skinn

Utses bland deltagare i klass 3 och 4. Besättning med högsta sammanlagda poäng av 3 skinn.

 

7: Publikens favoritplädskinn

Utses av publiken i klass 1 och 3

 

8: Publikens favoritpälsskinn

Utses av publiken bland deltagare i klass 2 och 4.

 

9: Publikens favoritmattskinn

Max antal skinn per besättning: 1

Mattskinnen bedöms enbart av publiken. Skinnen ska vara oklippta och ofärgade. Mattskinnen anmäls som övriga skinn och kan överlämnas på utställningsdagen senast klockan 09.30

 

10: Publikens favoritskinn vuxna djur

Max antal skinn per besättning: 1

Skinnen ska komma från tackor eller baggar som är minst 18 mån. gamla vid slakt och vara beredda under säsongen 16/17. Skinnen bedöms enbart av publiken. Skinnen kan vara av valfri hårlängd, men ska vara ofärgade. Skinnen anmäls som övriga skinn och kan överlämnas på utställningsdagen senast kl. 09.30.

 

11: Årets bästa produkt

Max en produkt per besättning. Bestå i huvudsak av skinn. Produkterna bedöms enbart av publiken och skall anmälas som övriga skinn och kan överlämnas på utställningsdagen senast klockan 09.30.

 

Totalt kan max 5 grå skinn och max 4 vita skinn enligt ovan, bedömas av domarna.

Priser till klassegrarna.

Lämna skinnen så att de är framme på någon av  berederierna  senast lördag 1mars 2017

 

Arrangör: Gotlandsfårsföreningen

 

Sponsorer Skinnpremieringen

Donnia Skinn AB     

Tranås Skinnberedning  

Fåravelsförbundet

Djurhälsovården

                   Toarp Säteri AB                

Tranås Skinnförsäljning   

                 Ödins Garveri                    

Leicesterfårföreningen

Agria

Skinnriket

Gottlandsfårföreningen

Christine Tallberg Textilkonstnär 

Siltbergs Smide 

Knarrhultsprodukter