Krav på seminbaggar

Första kravet är givetvis att baggen har något att tillföra sin ras för väsentliga egen-skaper.

Att baggen har en korrekt exteriör är ett oeftergivligt krav (framför allt ben och klövar) liksom att han är hanterbar.

2,5 år är den optimala åldern men den kan diskuteras.

Besättningen måste ha M3 och F-status

En hälsodeklaration (som inte måste vara "felfri") för att vi ska kunna bedöma eventuella smittorisker.

Ytterligare en särskild hälsodeklaration för seminbaggar (EU krav) måste fyllas i men den innebär inga problem för svenska besättningar.

Baggen ska vara nyklippt (max två veckor) vid ankomsten.

Baggen ska vara tillgänglig under hela oktober månad.

Baggarna hämtas normalt de sista dagarna i september och returneras före den 1 november.

Baggarna är försäkrade till 30 000 kr från att de hämtas på gården till återkomsten.

Vid ankomst veterinärbesiktigas baggarna. Prover tas och baggarna behandlas mot ohyra. Efter godkänd besiktning stallas baggarna upp i enskilda hästboxar utan möjlighet till kontakt med varandra. Dock sker en indirekt kontakt via de tackor som används vid spermasamlingen. Dessa tackor håller samma smittskyddsstatus som baggarna. Under hela vistelsen på stationen står baggarna under kontinuerlig veterinär kontroll och prover tas för att utesluta ett antal sjukdomar. Foderstaten består av fri tillgång till hö/hösilage samt korn efter behov. Innan hemfärd görs en förnyad veterinärbesiktning.

Vistelsen på stationen kan betraktas som en isolering varför baggarna efter bara några dagar i hembesättningen kan släppas till gårdens tackor (under förutsättning att ingen smitta upptäckts på stationen).

Ersättningsregler och dospriser kan anpassas till respektive ras.

För Gotlandsfår gäller en grundersättning på 5 000 kr (Den ställde rasföreningen upp med första året) samt 100 kr per såld dos. Dospriset till köpare är 250 kr.

För Dorperbaggen 2016 gäller ett dospris på 720 kr varav hälften tillfaller baggägaren. Ingen grundersättning.

Sperman ägs av SF. Baggägaren kan inte ställa några krav på SF om den förstörs

eller av SF anses oanvändbar. Baggägaren har rätt till ersättning i tre år från spermasamlingstillfället, därefter förfogar SF fritt över sperman.

SF avelsansvarig Magnus Håård