Kurs tips!

En av våra kurser nu till hösten, ”Lammstyckning till köttlådor” 12-13/9 Hos Elsa Lund Magnusson på Lindås Lamm i Värmland. Där kommer varje deltagare att få stycka sitt eget lamm. Kursansvarig är min kollega Katrin Schiffer som har semester nu, men via denna länk finna alla info och anmälan: http://www.eldrimner.com/utbildning/41985.lammstyckning_till_kottlador.html

 

Sprid gärna i ditt/era nätverk!

 

Katrin planerar även för en kommande kurs med lamm/får-slakt där alla moment inklusive bedövning kommer ingå praktiskt. Där behöver man först genomgå DISA-utbildningen om djurvälfärd vid slakt som är obligatorisk för alla slakterier. Lite fler bitar att få på plats för en sådan kurs, men också på gång framöver.

 

Ha en fin Sommar!

 

Tobias Karlsson

Branschansvarig Gårdsslakt- & chark

Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk

Länsstyrelsen i Jämtlands län

010-225 34 23